PRODUKTY

Zwiń

Przepompownie

przepompownie.jpg

Przeznaczenie

Zbiornikowe przepompownie przeznaczone są do transportu ścieków sanitarnych, wód drenażowych, deszczowych, na dalsze odległości lub do podniesienia tych ścieków na wyższy poziom. Przepompownia składa się ze zbiornika, pompy zatapialnej, przewodu tłocznego oraz układu zasilająco – sterowniczego.

Oczyszczalnie ścieków HALSON
Adam Selwet
41-902 Bytom, ul. Drzymały 1/13
NIP: 626-145-90-54,
REGON: 240076974,
konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
31 1050 1230 1000 0022 9182 9295