PRODUKTY

Zwiń

Separatory tłuszczu DEG

separatory.jpg

Przeznaczenie

Separatory tłuszczu DEG służą do usuwania zwierzęcych i roślinnych tłuszczów i olejów ze ścieków bytowo - gospodarczych pochodzących z kuchni, restauracji i innych punktów żywienia zbiorowego.

Zasada działania

Separatory te funkcjonują na zasadzie rozdziału grawitacyjnego, wykorzystując różnice ciężarów właściwych tłuszczów i ścieków. Odtłuszczacze wykonane są na bazie zbiorników monolitycznych z polietylenu, wyposażonych w pokrywę poprzez którą usuwa się tłuszcz i zawiesinę. Wydajność typoszeregu DEG pozwala na przyjęcie ścieków w ilości do 5 l/s.

Oczyszczalnie ścieków HALSON
Adam Selwet
41-902 Bytom, ul. Drzymały 1/13
NIP: 626-145-90-54,
REGON: 240076974,
konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
31 1050 1230 1000 0022 9182 9295