PRODUKTY

Oczyszczalnie ścieków DRENALUX

Przydomowe oczyszczalnie przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych do 16 stałych mieszkańców.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest grunt.

Oczyszczalnie ścieków COMPACT FA

Przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących do 40 stałych mieszkańców. Procesy pełnego biologicznego oczyszczania odbywają się w oparciu o technologię „niskoobciążonego osadu czynnego” dzięki czemu ścieki  z urządzenia mogą być kierowane do rowów melioracyjnych, stawów, strumieni, kanałów deszczowych itp.

Oczyszczalnie ścieków BD - POLARIS

Lokalne oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych pozwalają na pełne oczyszczenie ścieków pochodzących od 5 do 240 stałych mieszkańców. Ścieki  z urządzenia mogą być kierowane bezpośrednio do cieków powierzchniowych lub kanalizacji deszczowej.

Separatory tłuszczu DEG

Separatory tłuszczu DEG służą do usuwania zwierzęcych i roślinnych tłuszczów i olejów ze ścieków bytowo - gospodarczych pochodzących z kuchni, restauracji i innych punktów żywienia zbiorowego.

Uniwersalne zbiorniki z tworzyw sztucznych

Zbiorniki przeznaczone są do gromadzenia wody, środków spożywczych, środków chemicznych lub ścieków. Oferujemy pojemności od 175 do 30 000 litrów.

Przepompownie

Zbiornikowe przepompownie przeznaczone są do transportu ścieków sanitarnych, wód drenażowych, deszczowych, na dalsze odległości lub do podniesienia tych ścieków na wyższy poziom. Przepompownia składa się ze zbiornika, pompy zatapialnej, przewodu tłocznego oraz układu zasilająco – sterowniczego.

Wkłady wielostrumieniowe "MULTISED"

Wkłady wielostrumieniowe przeznaczone są do podnoszenia efektywności procesów sedymentacji oraz flotacji. Zastosowanie ich w osadnikach, odolejaczach itp. pozwala na stabilizację warunków hydraulicznych.

Wyposażenie oczyszczalni z tworzyw sztucznych

Wykonujemy na zamówienie, według dokumentacji Zamawiającego lub własnej elementy wyposażenia oczyszczalni z tworzyw sztucznych - polietylenu, polipropylenu oraz PVC.
Elementami tymi są :
-    koryta przelewowe osadników,
-    zbiorniki osadników Imhoffa,
-    osłony,
-    przegrody,
-    rury centralne osadników,
-    kształtki nietypowe.
Szczególnie polecamy wykonanie koryt przelewowych z tworzyw sztucznych zastępujących wykonanie ze stali zwykłej i specjalnej.

 

Oczyszczalnie ścieków HALSON
Adam Selwet
41-902 Bytom, ul. Drzymały 1/13
NIP: 626-145-90-54,
REGON: 240076974,
konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
31 1050 1230 1000 0022 9182 9295